Urząd Miasta Sulejówek

piątek, 23.02.2018
Izabeli, Damiana, Romany
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Nawigacja

Treść strony

Zakaz utrzymania zwierząt domowych na uwięzi ...

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. Nowelizacja ta wprowadza:
- Zakaz utrzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby. Jednocześnie wprowadzono wymóg, aby długość uwięzi nie była krótsza niż 3m (art.9 ust.2).
- Zabroniono również puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna (art.10 ust.3)

VII Ogólnopolska Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi (HDK) do Niepokalanowa na uroczyste zakończenie obchodów Roku Świętego Maksymiliana Marii Kolbego

... Po kilku latach przerwy Honorowi Dawcy Krwi z całej Polski znów pielgrzymowali 8-12-2011 r. do Sanktuarium NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask ...

Sprawozdanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z badań wody z sieci wodociągowej

 • autor: MZWiK, data: 2012.02.29

Miasto Sulejówek otrzymało dofinansowanie na realizację projektu

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z Miasta Sulejówek” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ...

STRAŻACY OSTRZEGAJĄ I ALARMUJĄ

STRAŻACY
OSTRZEGAJĄ I ALARMUJĄ
WYPALANIE TRAWY, LIŚCI, CHWASTÓW JEST CZĘSTĄ PRZYCZYNĄ POŻARÓW

W okresie wiosny wypalanie traw w ich naturalnych siedliskach tj. na łąkach, przydrożnych rowach, wypalanie zarośli, suchych chwastów i resztek słomy pozostawionej na polach - to przyczyna wielu pożarów oraz wielu niekorzystnych zmian, jakim ulegają makro i mikrobionty.

Wskutek niedostatecznej ilości czasu i maszyn, jesiennych złych warunków pogodowych, pozostawiona na pniu lub skoszona, ale niezebrana trawa, hamuje wiosną tempo wzrostu młodych roślin i obniżają plony.

Utrwalił się mit, że wypalanie suchych traw poprawia jakość gleby, jest swoistym rodzajem jej nawożenia i użyźniania. Rolnicy nadal sądzą, że ogień to najtańszy herbicyd do zwalczania chwastów. Tymczasem w płomieniach giną nie tylko suche źdźbła traw - roślin, ale też fauna oraz bakterie i grzyby, które wspomagają wegetację roślin. W ogniu ginie całe bogactwo przyrody.

Wiosną opuszczają swe kryjówki owady, budzą się z zimowego snu zwierzęta, przychodzą na świat zające, opuszczają zimowe legowiska jeże, ptaki łąkowe (np. skowronki) budują gniazda.

-       Gęsty, ścielący się dym to zagrożenie dla ruchu drogowego.

-       Otwarte pożary to przedostawanie się do atmosfery dużych ilości tlenku węgla, tlenku siarki oraz węglowodorów aromatycznych, itp.

-       to ofiary w płomieniach - często podpalacze,

-       to tysiące strat w mieniu wypracowanym przez kilka pokoleń.

 • autor: Obrona Cywilna, data: 2012.03.27

Dofinansowanie na naukę pływania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów...

Miasto Sulejówek otrzymało dofinansowanie w wysokości 30.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu pn. „Powszechna nauka pływania dla dzieci i młodzieży z Miasta Sulejówek”.

“Równy start w przyszłość”

Miasto Sulejówek otrzymało dofinansowanie w wysokości 2.100.755 zł na realizację projektu pn. “Równy start w przyszłość” w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Podziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany będzie przez Miasto Sulejówek w dwuletnim okresie szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014.

Projekt dotyczy wyrównania szans edukacyjnych i zmniejszenia dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczennic i uczniów wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sulejówek - Szkoły Podstawowej nr 3, Gimnazjum nr 2, Zespołu Szkół nr 1 oraz Zespołu Szkół nr 2.

W ramach projektu realizowane będą zajęcia dodatkowe, wspierające proces rozwoju dydaktycznego dzieci i młodzieży. We wszystkich szkołach będą realizowane zajęcia wyrównawcze, w tym zajęcia m.in. z matematyki, jęz. polskiego, edukacji przyrodniczej/biologii, jęz. angielskiego, chemii, fizyki, geografii, historii, j. francuskiego, j. niemieckiego oraz zajęcia przygotowujące do sprawdzianów i egzaminów. Dzieci i młodzież będą przystępować do udziału w zajęciach ze względu na rzeczywiste potrzeby przejawiające się dysproporcjami jeśli chodzi o poziom umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych. W ramach zajęć wyrównawczych projektem zostanie objętych łącznie 1495 uczniów. W zajęciach specjalistycznych takich jak terapia logopedyczna, reedukacja, terapia korekcyjno - kompensacyjna, socjoterapia, komunikacja interpersonalna, arteterapia, muzykoterapia, bajkoterapia, hipoterapia, trening szybkiego czytania, nauka pływania, trening pamięci, trening czytania ze zrozumieniem, terapia SI, choreoterapia, gimnastyka korekcyjna - weźmie udział 747 uczniów. Uczniowie będą mieli również do wyboru 22 koła zainteresowań m.in. koła językowe, matematyczne, informatyczne, historyczne, geograficzne, turystyczne, dziennikarskie, teatralne i plastyczne.

 • autor: Ref. Promocji Miasta , data: 2012.04.02

Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Sulejówku.

Termin składania ofert: 10-04-2012 r.

 

20-lecie erygowania Diecezji Warszawsko - Praskiej

  • autor: MZWiK, data: 2012.04.11
 • autor: MZWiK, data: 2012.04.11

Ogłoszenie - sesja XXIV - 2012

w dniu 16 kwietnia br. (poniedziałek) o godz. 18 w Urzędzie Miasta Sulejówek ...

X Mińskie Targi Pracy

  • autor: Starosta Miński, data: 2012.04.12

Medaliści Mistrzostw Polski z Sulejówka

Srebrny medal dla Dominiki Gnich i Janka Jackiewicza na Mistrzostwach Polski w Judo ...

Konsultacje

 • autor: Powiat Miński, data: 2012.04.10

GRATULACJE

Serdeczne gratulacje
dla


Prywatnej Szkoły Muzycznej w Sulejówku


za zajęcie I miejsca
na II Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych I i II stopnia
Regionu Mazowieckiego.

 

Arkadiusz Śliwa
Burmistrz

 • autor: UMS, data: 2012.04.17
 • Na zdjęciu pani Małgorzata Barcik - Chórmistrz z dyplomem...
  Na zdjęciu pani Małgorzata Barcik - Chórmistrz z dyplomem i pucharem
 • Zaproszenie
  Zaproszenie
  • autor: Klub Gazeta Polska, data: 2012.04.18
 • Zaproszenie
  Zaproszenie
  • autor: Administrator, data: 2012.04.18

„Równe szanse – eInclusion w Sulejówku”

Miasto Sulejówek dofinansowane w wysokości 695.215,00 zł na realizację projektu pn. Równe szanse – eInclusion w Sulejówku” w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Projekt zakłada wyposażenie 50 gospodarstw domowych, wśród których istnieje groźba wykluczenia społecznego i cyfrowego, w komputery wraz z dostępem do Internetu.

"Podaruj worek węgla, podaruj ciepło"

Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej ...

Projekt aktualizacji „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”

Uwagi i wnioski do projektu Planu i prognozy oddziaływania na środowisko, można przesyłać poprzez formularz zgłoszenia uwag dostępny na stronie www.mazovia.pl w zakładce Ekologia i Środowisko. Wypełniony formularz należy przesłać w terminie do 10 maja 2012 r.

Medaliści Mistrzostw Polski

W sobotę 21 kwietnia 2012 r. Michał Jackiewicz (mieszkaniec Sulejówka) zdobył brązowy medal. W tym samym czasie Dominika Gnich wywalczyła złoty medal ...

SPRZĄTANIE PARKU GLINIANKI

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców do wspólnego sprzątania parku glinianki w piątek 11 maja 2012 r. o godzinie 16.00 (zbiórka przy stadionie miejskim) ...

BEZPŁATNE USŁUGI INFORMACYJNE

BEZPŁATNE USŁUGI INFORMACYJNE

 

dla

 

PRZEDSIĘBIORCÓW oraz

 

OSÓB PLANUJĄCYCH ROZPOCZĄĆDZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 

Informujemy, że w każdy drugi czwartek miesiąca, w godzinach 10:00 - 14:00 w Spółdzielni Rzemieślniczej SULEJÓWEK, przy ul. Reymonta 43 odbywać się będzie dyżur konsultanta Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług.

Zapisy na konsultacje odbywają się pod numerem 22 838 02 91 oraz 22 838 01 72

Zakres usług oferowanych przez PK KSU jest każdorazowo dopasowany do zdiagnozowanego problemu biznesowego klienta i jego potrzeb.

Podczas dyżurów akredytowanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konsultanci PK KSU świadczą bezpłatne usługi informacyjne.

Więcej informacji nt. zakresu oraz zasad korzystania z usług oferowanych przez PK KSU znajdą Państwo na stronie www.fund.org.pl w zakładce Punkt Konsultacyjny.

Bezpłatne usługi informacyjne obejmują m.in.:

§  administracyjno- prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,

§  możliwości uzyskania finansowania z różnych źródeł,

§  prawo ochrony konkurencji, ochrona własności intelektualnej,

§  systemy jakości ISO 9001 i HACCP,

§  wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw,

§  korzystanie z  bazy CEIDG i platformy ePUAP,

§ pomoc w doborze i nawiązaniu współpracy z odpowiednimi usługodawcami usług specjalistycznych.

 

Zachęcamy do zapisywania się na konsultacje !!!

22 838 02 91

Projekt realizowany ze środków UE w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług”.

 • autor: Fundacja MSP , data: 2012.05.11

Pierwsze spotkanie - Program Rozwoju Bibliotek

16 maja o godzinie 17.00 rozpoczęło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sulejówku pierwsze spotkanie w sprawie utworzenia partnerstwa lokalnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Spotkanie miało charakter informacyjno-organizacyjny a jego celem było podjęcie próby zainicjowania partnerstwa, nawiązania współpracy na rzecz najmłodszych mieszkańców Sulejówka, ich mam, rodziców, opiekunów. ...
Artykuł informacyjny (PDF)
(dodano: 2012-05-21 16:05)

Ś.P. Henryk Sznabel

 • autor: Rajmund Sznabel, data: 2012.05.29

Konkurs Fotograficzny pt. „Sulejówek – Moja Mała Ojczyzna” – rozstrzygnięty.

W dniu 10 maja br. rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny pt. „Sulejówek – Moja Mała Ojczyzna”.

Do konkursu prace fotograficzne nadesłały następujące osoby:

 • Julia Kapelewska,
 • Andrzej Karaś,
 • Dorota Karaś,
 • Grażyna Konowrocka,
 • Milena Późniecka,
 • Edward Rejmer,
 • Aleksandra Skrok,
 • Martyna Uniewska,

Burmistrz Miasta po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej postanowił przyznać następujące nagrody  i wyróżnienia:

3 miejsce i nagrodę rzeczową o wartości 250 zł – dla Edwarda Rejmera za fotografie pt.: „Cmentarz” i „UM Sulejówek”.

3 wyróżnienia:

 • dla Mileny Późnieckiej za fotografie pt.: „Kopiec Piłsudskiego w zimowej scenerii”, „Stadion w Sulejówku w zimowej szacie” oraz  „Sympatyczny widok z SKM w tle”,
 • dla Andrzeja Karasia za fotografię pt.: „Ścieżka”,
 • dla Doroty Karaś za fotografię pt.: „Wiosna”.

Nagrody wyróżnienia ufundowała firma „Foto Oskar”.

Serdecznie dziękujemy.

 • autor: Ref. Promocji i Pozyskiwania Funduszy

Edward Rejmer

 • "Cmentarz" - fot. E. Rejmer
  "Cmentarz" - fot. E. Rejmer
 • "UM Sulejówek" - fot. E. Rejmer
  "UM Sulejówek" - fot. E. Rejmer

Milena Późniecka

 • "Kopiec Piłsudskiego w zimowej scenerii" - fot. Milena...
  "Kopiec Piłsudskiego w zimowej scenerii" - fot. Milena Późniecka
 • "Stadion w Sulejówku w zimowej szacie" - fot. Milena...
  "Stadion w Sulejówku w zimowej szacie" - fot. Milena Późniecka
 • "Sympatyczny widok z SKM w tle" - fot. Milena Późniecka
  "Sympatyczny widok z SKM w tle" - fot. Milena Późniecka

Andrzej Karaś

 • "Ścieżka" - fot. Andrzej Karaś
  "Ścieżka" - fot. Andrzej Karaś

Dorota Karaś

 • "Wiosna" - fot. Dorota Karaś
  "Wiosna" - fot. Dorota Karaś

Wyniki konkursu

Wyniki konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Sulejówku.

 • autor: Stanowisko ds. kadr, data: 2012.06.01

"Razem możemy więcej!"

Już po raz drugi - 28 maja 2012 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sulejówku odbyło się spotkanie w sprawie stworzenia lokalnego partnerstwa na rzecz aktywizacji mieszkańców Sulejówka.

 

 • autor: Miejska Biblioteka Publiczna, data: 2012.05.31

Podziękowania z okazji obchodów 50-lecia nadania praw miejskich

Podziękowania z okazji obchodów 50-lecia nadania praw miejskich

Willa Zagórze zaprasza na:

- WIECZORY KIBICA - wszystkie mecze w TV
- PIĄTKOWE WIECZORKI TANECZNE - start 22 czerwca 2012 r.
- NIEDZIELNE BRUNCHE RODZINNE - "jesz ile chcesz!", godz.12.00 - 17.00

Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego informuje, od 16 kwietnia 2012 r. pod numerem telefonu 800 676 676 działa dostępna dla wszystkich infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich. Połączenie jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych i telefonów komórkowych należących do sieci: ...

Szczegóły w załączonym piśmie.

 • autor: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, data: 2012.06.14
 • autor: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, data: 2012.06.14
 • autor: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, data: 2012.06.14

Zmiana godzin pracy Urzędu

Od dnia 30 września 2013 r. uległy zmianie godziny pracy Urzędu Miasta:

- poniedziałek 9.00 – 18.00
- wtorek-czwartek 8.00 – 16.00
- piątek 8.00 – 15.00

 

Informacja dla Mieszkańców

Informacja dla Mieszkańców Sulejówka - CZERWIEC 2012 r.

Zakup pompy powodziowej dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulejówku

„Z ekologią za pan brat”

Miasto Sulejówek realizuje Program edukacji ekologicznej pn. „Z ekologią za pan brat” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Powiatowy Branżowy Katalog Firm

Powiatowy Branżowy Katalog Firm powstał w ramach akcji "Przejrzysta Polska". Jest jednocześnie jednym z rejestrów publicznych i usługą proponowaną w ramach projektu "E-usługi dla mieszkańców powiatu mińskiego", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Katalog zawiera informacje o firmach świadczących usługi w zakresie związanym z zakresem usług świadczonych przez Starostwo oraz innych.  Celem utworzenia Katalogu jest dostarczenie klientom administracji bezstronnej i pełnej informacji o firmach wykonujących takie usługi bez wskazywania konkretnej firmy. Katalog ma charakter otwarty, jest dostępny dla każdego klienta Starostwa oraz dla wszystkich mieszkańców Powiatu Mińskiego. Jest stale aktualizowany. W katalogu mogą się znaleźć firmy z terenu naszego powiatu, jak i firmy zarejestrowane poza powiatem, a świadczące usługi na jego terenie. Aktualnie firmy zgrupowane są w kilkudziesięciu branżach. Istnieje również możliwość dopisania branży, która nie występuje na liście branż.

Wpis do Katalogu jest bezpłatny.

Zachęcamy przedsiębiorców do pobierania ANKIET REJESTRACYJNYCH!

Po wypełnieniu ankietę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, pok. 208, godziny pracy urzędu: poniedziałek 8.00–17.00, wtorek – czwartek 8.00-16.00, piątek 8.00 – 15.00 lub przesłać na adres e-mail: promocja@powiatminski.pl.

Przejdź do POWIATOWEGO BRANŻOWEGO KATALOGU FIRM

 • autor: Powiat Miński, data: 2012.06.12

Azbest

Finansowanie zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sulejówek.

PLACE ZABAW DOSTĘPNE DLA NAJMŁODSZYCH

Burmistrz Miasta zaprasza najmłodszych mieszkańców na place zabaw urządzone w ramach programu „Radosna szkoła”. Korzystanie z urządzeń jest możliwe tylko pod opieką osób dorosłych. Poniżej zasady i warunki użytkowania obiektów. ...

Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia naszej Koleżance Hani Stefaniuk z powodu śmierci Taty ...

Bezpłatne usługi informacyjne

Informujemy, że w każdy drugi czwartek miesiąca, w godzinach 10:00 - 14:00 w Spółdzielni Rzemieślniczej SULEJÓWEK, przy ul. Reymonta 43 odbywać się będzie dyżur konsultanta Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług dla PRZEDSIĘBIORCÓW oraz OSÓB PLANUJĄCYCH ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Telewizyjna dyskusja na temat "Ustawy Śmieciowej"

Telewizyjna dyskusja na temat "Ustawy Śmieciowej" z udziałem Burmistrza Arkadiusza Śliwy.

Kondolencje

W sobotę 25 sierpnia 2012 r. zmarła w wieku 93 lat ś.p Anna Grabska

Komunikat CEIDG

 

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

 

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

 

Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom, które założyły działalność gospodarczą, oferty dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach (katalogach firm). Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.

 

Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony na stronie http://www.mg.gov.pl/node/16665 komunikat Ministra Gospodarki.

           

            Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczegól ostrożnością.

 

 Zespół CEIDG

Ministerstwo Gospodarki

 

 

 • autor: Zespół CEIDG Ministerstwo Gospodarki

37 Obóz harcerski ZHP Sulejówek

Hufiec ZHP Sulejówek im. Batalionu "Zośka" rozstawił namioty na Mazurach juz po raz 37.Tym razem ponad 220 harcerzy i zuchów z Sulejówka i Wawra od 9 do 29 lipca obozowało w lesie nad jeziorem Zyzdrój Wielki w powiecie mrągowskim.
 • Uczestnicy obozu Hufca Sulejówek wraz z grupą zagraniczną,...
  Uczestnicy obozu Hufca Sulejówek wraz z grupą zagraniczną, którą mieliśmy przyjemność gościć
 • Śluby obozowe
  Śluby obozowe
 • autor: Magda Gąsiorowska
 • autor: Jarosław Borcuch, Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim, data: 2012.08.31

Bieg białych kołnierzyków 09.09.2012 r.

9 września 2012 r. w Mińsku Mazowieckim odbędzie się 1 "Uliczny bieg białych kołnierzyków".

Obywatelska postawa Mieszkańca Sulejówka

W dniu 29 sierpnia br. w godzinach popołudniowych Pan Wojciech Kisiel zapobiegł wypadkowi kolejowemu ...

Podziękowania

  • autor: Ref. Promocji Miasta, data: 2012.10.10

Oferta "Bilet lotniskowy"

 

Spółka     Koleje     Mazowieckie     oferuje     dwa     nowe      połączenia     kolejowe do   Międzynarodowego  Portu   Lotniczego   im.   F.  Chopina   oraz   Mazowieckiego   Portu Lotniczego w Modlinie.

Z myślą o pasażerach  korzystających z lotniska została  przygotowana oferta specjalna

 

- „ Bilet Lotniskowy”. Zakup  biletu upoważni a do przejazdu  pociągiem Kolei Mazowieckich z   dowolnej  stacji   kolejowej   w   Warszawie  do  stacji   w  Modlinie.   Dalsza  podróż  jest kontynuowana  autobusem KM  w  cenie  biletu.  Jednorazowy  koszt  "Biletu  lotniskowego" wynosi  12  zł.  Koleje  Mazowieckie   realizują  połączenie  w  dwóch   relacjach  -  Warszawa Lotnisko F. Chopina - stacja  kolejowa  Modlin  przez  Warszawę  Centralną oraz  Warszawa Zachodnia  z  peronu   nr  8  (d. Warszawa  Wola)   przez   Warszawę  Gdańską   w  kierunku Nasielska, Ciechanowa i Działdowa.

Pasażer   wybierając       Koleje   Mazowieckie   ma  gwarancję  wysokiego   standardu, odpowiadającego     współczesnym     oczekiwaniom     komfortu      podróży.     Wnętrza     są klimatyzowane,   posiadają    miękkie    fotele,    miejsce   na   rower,   posiadają   odpowiednie wyposażenie dla podróżujących z większym bagażem oraz są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i matek z małymi dziećmi.  Dla zapewnienia  bezpieczeństwa podróżnych zamontowano również system monitoringu.

Dodatkowo,  "bilet  lotniskowy" uprawnia  do  korzystania  ze  środków  komunikacji miejskiej  ZTM  (autobusy,  tramwaje,  metro,  SKM) na obszarze pierwszej  strefy  biletowej przez  60  min.  Przed  wejściem   do  pojazdu  komunikacji  miejskiej, podróżny musi  trwale

i  czytelnie wpisać na bilecie godzinę rozpoczęcia czasu jego ważności.

 

Od  nowego   rozkładu   jazdy   201 2/2013   pociągi   lotniskowe  Kolei Mazowieckich będą kursować cyklicznie co godzinę.

 

                                                                           / - / Dariusz Grajda

 

                                                               Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy

 

 

Szczegółowe  informacje znajdą Państwo na

                                                 www.mazowieckie.com.pl

 

 • autor: Dariusz Grajda

Informacja dotycząca Targowiska Miejskiego

INFORMACJA

 

Szanowni Mieszkańcy,

Wobec pojawiających się pogłosek o likwidacji targowiska Miejskiego przy ul. Staszica stwierdzam, iż informacje te są nieprawdziwe. Nie miałem i nie mam zamiaru likwidować targowiska przy ul. Staszica, bądź zmieniać jego lokalizacji.

 

Burmistrz Miasta Sulejówek

Sulejówek, dnia 11 października 2012 r.

Agnieszka Grala została laureatką

... uczennica szkoły muzycznej II stopnia w Sulejówku - Agnieszka Grala została laureatką XX Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego na Mazowszu.

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku 2013

Kondolencje

Naszej Koleżance Renacie Chmielewskiej najszczersze wyrazy żalu i współczucia ....

Ogłoszenie - XXXVII sesja - 2012

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XXXVII sesję Rady Miasta Sulejówek w dniu 27 grudnia 2012 roku (czwartek) o godz. 18.00 w Urzędzie Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55, 05 - 070 Sulejówek.

Informacja MZWiK dot. taryf obowiązujących w roku 2013.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na obszarze gminy Sulejówek w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

 • autor: MZWiK Sulejówek, data: 2012.12.27

Opady marznące - ostrzeżeniu nr 6

Przewiduje się wystąpienie opadów śniegu z deszczem i marznącego deszczu powodujących gołoledź.Ważność: od godz. 08:00 dnia 10.01.2013 do godz. 12:00 dnia 10.01.2013

POMOŻ SOBIE I SWOJEJ RODZINIE!!!

W Sulejówku już od kilku lat działa Punkt Konsultacyjno–Informacyjny dla osób dotkniętych problemem alkoholizmu i narkomanii. Anonimowo, dyskretnie, życzliwie pomożemy Ci w Twoim problemie.
Pozwól nam pomóc Tobie i Twoim najbliższym!!! Spróbuj!!! To nic nie kosztuje!!!
Wszystkich chętnych do odmiany własnego losu i życia swoich najbliższych zapraszamy na indywidualne konsultacje z doświadczonymi terapeutami ....

GGN.6812.1.2013 - Rzeczoznawca majątkowy

Urząd Miasta Sulejówek poszukuje rzeczoznawcy majątkowego do wykonywania na zlecenie wycen nieruchomości na terenie miasta Sulejówek w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2013r. w n/w zakresie: ...

Poczta Polska szuka chętnych do otwarcia agencji pocztowej w Sulejówku

Poczta Polska szuka chętnych do otwarcia agencji  pocztowej  w Sulejówku.  Poczta  Polska poszukuje chętnych, którzy  w ramach  własnej  działalności gospodarczej poprowadzą Agencję Pocztową w Sulejówku. Poczta zapewnia: specjalistyczny sprzęt, szkolenie, stale  wynagrodzenie, a przy  wyższych obrotach - atrakcyjną  prowizję.   Wymagana  jest zarejestrowana działalność gospodarcza, dysponowanie prawem  do lokalu. Istnieje możliwość uruchomienia agencji  w miejscu  obecnie prowadzonej działalności handlowo-usługowej.

Więcej informacji: tel. 22-557-95-57 lub 22-557-96-63;

e-mail: Robert.Bednarczyk@warszawa.poczta-polska.pl

 • autor: M. Borowicz, data: 2013.01.31

Spotkania na temat Wschodniej Obwodnicy Warszawy S-17

Spotkania informacyjne dotyczące przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy na odcinku „Drewnica” – „Zakręt”

W  związku  opracowywanym projektem pt.: „Określenie przebiegu projektowanej c wraz z materiałami do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy na odcinku węzeł „Drewnica” – węzeł „Zakręt” oraz raportem o oddziaływaniu na środowisko” obejmującym m.in.: Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) dla Wschodniej Obwodnicy Warszawy, GDDKiA Oddział w Warszawie  zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania informacyjne z udziałem władz samorządowych oraz mieszkańców miast i dzielnic, przez które przebiegać będzie planowana trasa w  następujących terminach:

Rembertów

11.02.2013 r. godz. 18.00

Urząd Dzielnicy Rembertów Sala nr 12, Al. Generała Chruściela 28,

 

Zielonka

12.02.2013 r. godz. 17.30

Miejskie Gimnazjum w Zielonce,  ul.  Łukasińskiego 1/3

 

Marki/Ząbki

13.02.2013 r. godz. 19.15

Budynek Trybuny Głównej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Słowackiego 21, Ząbki

 

Wesoła

14.02.2013 r. godz. 17.30

Budynek Ochotniczej  Straży Pożarnej,  Sala  I piętro, ul.  I Praskiego Pułku 31,  Wesoła

 

Sulejówek

18.02.2013 r. godz. 18.00

Budynek Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Służebnic Ducha Świętego,  ul. Wspólna 45, Sulejówek

 

Zakres projektu obejmuje wariantową analizę przebiegu trasy Wschodniej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła „Drewnica” do węzła „Zakręt”.

Długość projektowanej trasy wynosi około 15 km i różni się w zależności od wariantu.

Obszar objęty analizą znajduje się na terenie województwa mazowieckiego i obejmuje wschodnie fragmenty Warszawy, powiat wołomiński oraz miński. Planowana trasa przebiegać będzie przez miasta: Marki, Ząbki, Zielonka i Sulejówek oraz dzielnice Rembertów i Wesoła.

Zaproponowane wariantowe rozwiązania trasy stwarzają możliwość jej prowadzenia wg ośmiu modyfikacji.

Opracowanie projektowe uwzględnia budowę drogi klasy S, dróg dojazdowych i obsługujących, budowę węzłów drogowych, obiektów inżynierskich takich jak wiadukty, kładka dla pieszych, przebudowę fragmentów istniejącego układu drogowego,  budowę urządzeń ochrony środowiska, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz przebudowę i usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.

 

Główne parametry techniczne drogi:

          klasa techniczna drogi           -           S

          prędkość projektowa             -           Vp = 100 km/h

          prędkość miarodajna             -           Vm = 110 km/h

          kategoria ruchu                     -           KR-6

          liczba jezdni                           -           2

          liczba pasów ruchu jezdni      -           3

          szerokość pasa ruchu             -           3,50 m

          pasy awaryjne                       -           2 x 2,50 m

          pobocza gruntowe                 -           2,20 m

 

Nowa trasa spowoduje zmniejszenie obciążenia ruchem na terenie Warszawy.  Wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników. Skróci również czas podróży, zwiększy komfort jazdy i poprawi płynność ruchu. 

Trasa ekspresowa S-17 jako Wschodnia Obwodnica Warszawy będzie zamykać od wschodu Obwodnicę Warszawy.

 

w załączniku dane w związku z  realizacją inwestycji Wschodniej Obwodnicy Warszawy:

- formularz

- mapę orientacyjną z wariantami

- mapy sytuacyjne

Wnioski można składać do 25. 02. 2013 r.

 • autor: GDDKiA

„Moje miasto bez elektrośmieci”

PIT za 2012 rok

... okazją do poprawy stanu finansowego Sulejówka.
Zaktualizuj swój adres zamieszkania, a dochody z podatku (PIT) trafią do budżetu Miasta Sulejówek.

„Wspólny Bilet ZTM-KM”

... na terenie Miasta Sulejówek będzie utrzymany. Nasi mieszkańcy będą mogli w dalszym ciągu podróżować pociągami Kolei Mazowieckich na podstawie biletów Zarządu Transportu Miejskiego.

MZWiK informuje

... że przejął do eksploatacji sieć kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach projektu unijnego pt. ...

Dzień Kobiet!!!

Miejski Dom Kultury w Sulejówku zaprasza PANIE na koncert z okazji Ich święta. Będą atrakcje i niespodzianki. Proszę zaopatrzyć się w Talony Na Dzień Kobiet, bo tylko one są swoistym biletem wstępu.

Badanie ankietowe - Program Rewitalizacji Sulejówka na lata 2016-2020+

Z końcem lutego b.r. rozpoczęły się prace związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji Sulejówka na lata 2016-2020+. Podmiotem odpowiedzialnym za opracowanie Programu Rewitalizacji na zlecenie Urzędu Miasta Sulejówek jest Fundacja Kreatywny Śląsk.
Z góry serdecznie dziękujemy za poświęcony czas. Jednocześnie liczymy na Państwa współpracę podczas ....

Spotkanie konsultacyjne - Program Rewitalizacji Sulejówka na lata 2016-2020+

Spotkanie konsultacyjne - Program Rewitalizacji Sulejówka na lata 2016-2020+.

W związku z pracami nad Programem Rewitalizacji Sulejówka na lata 2016-2020+ serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywanego programu. Celem spotkania jest przede wszystkim rozwinięcie diagnozy problemów miasta oraz oczekiwanych sposobów ich pokonywania. Zaprezentowana zostanie także istota procesu rewitalizacji oraz zasady partnerskiego opracowania do...kumentu. Spotkanie odbędzie się w dniu 30 marca 2016 roku (środa) o godzinie 18.00 w sali nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Paderewskiego 29 w Sulejówku.

Jednocześnie przypominamy, że również do 30 marca trwają badania ankietowe dotyczące programu rewitalizacji.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety.

http://www.kreatywnyslask.pl/index.php/konsultacje/
 

drukuj (Spotkanie konsultacyjne - Program Rewitalizacji Sulejówka na lata 2016-2020+)

Spotkanie konsultacyjne - Program Rewitalizacji Sulejówka na lata 2016-2020+.

W związku z zaawansowaniem prac nad Programem Rewitalizacji Sulejówka na lata 2016-2020+ serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywanego programu. Celem spotkania jest przede wszystkim prezentacja głównych założeń dokumentu – wyników pogłębionej diagnozy oraz delimitacji obszarów rewitalizacji.

List otwarty do Wojewody Mazowieckiego

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu dzisiejszym wystosowałem list otwarty do Wojewody Mazowieckiego. List dotyczy podjętej przez Wojewodę Mazowieckiego inicjatywy związanej z zaskarżeniem obowiązującego od ponad roku planu miejscowego dla dużej części Sulejówka. Treść listu znajduje się poniżej.

Arkadiusz Śliwa 
Burmistrz Miasta

List otwarty (PDF) (1406.77kB)
(dodano: 2016-08-05 12:42)

Okno na świat

Okno na świat

Projekt jest realizowany w ramach działania 4.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  - Programy mobilności ponadnarodowej. Liderem projektu jest firma POLBI. Partnerem zagranicznym jest uznana  na rynku brytyjskim firma TBG Learning. Partnerami krajowymi są Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim i warszawska Agencja Pośrednictwa Pracy „WAKAT”.

Celem projektu jest  aktywizacja zawodowa młodych mieszkańców powiatu mińskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez program mobilności ponadnarodowej, ukierunkowany na aktywizację zawodową .

Przewiduje się objęcie projektem 48 osób bezrobotnych, w tym 24 długotrwale bezrobotnych i 2 niepełnosprawnych. 

Do projektu zapraszamy osoby:

- w przedziale wiekowym 18-35 lat (decyduje data przystąpienia do projektu);

- zamieszkujące na terenie powiatu mińskiego;

- zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne;

- nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (tj. szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna lub studia wyższe w trybie dziennym);

- nieszkolące się (tj. nieuczestnicząca w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni);

PROGRAM PROJEKTU:

1. Rekrutacja.

Na poziomie rekrutacji sprawdzane będą:

- kryteria kwalifikujące;

- motywy uczestnictwa w projekcie, świadomość celu wyjazdu zagranicznego, zakres zadań do zrealizowania u zagranicznego pracodawcy;

- ryzyka wykluczające pełne zrealizowanie programu mobilności ponadnarodowej.

Preferowane będą osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne.

2. Przygotowanie do mobilności ponadnarodowej.

W programie przewidziano zajęcia integracyjne oraz zapoznanie się z kulturą kraju przyjmującego. Uczestnicy odbędą też 120 godzinne zajęcia językowe. Na tym etapie uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, materiały szkoleniowe, catering i stypendium szkoleniowe.

3. Pobyt w Wielkiej Brytanii.

Podczas co najmniej 60-dniowego pobytu w miejscowości Derby (środkowa Anglia)uczestnicy odbędą  40-dniową praktyki u pracodawców brytyjskich w celu zdobycia  lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych. Przewidziano też 60-godzinne zajęcia językowe. W programie pobytu przewidziane są co najmniej 3 imprezy kulturalno-oświatowe, w tym jedna wycieczka. Uczestnicy będą mieli  pokryte koszty dojazdu do i z Anglii, zakwaterowanie oraz koszty podróży miejscowych. Będą też otrzymywać środki na własne wydatki oraz na wyżywienie.

4. Aktywizacja zawodowa po powrocie do kraju.

Po powrocie do kraju ustalony zostanie indywidualnie dalszy sposób wsparcia. Przewidziano możliwość sfinansowania dodatkowego szkolenia uczestnika w zależności od potrzeb. Partnerzy projektu Powiatowy Urząd Pracy oraz warszawska Agencja Pośrednictwa Pracy WAKAT będą pomagały uczestnikom w znalezieniu zatrudnienia.

Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne i dalsze informacje są dostępne u doradców zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mińsku Mazowieckim.

Informacje organizacyjne

Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku. Będzie nim objętych 48 osób, podzielonych na 4 grupy.

http://praca.powiatminski.pl/art/id/400

 • autor: Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim

Znakowanie rowerów w powiecie mińskim

Szanowni Państwo teraz można umawiać się na znakowanie rowerów we wszystkich jednostkach Policji w powiecie mińskim

2016-10-19_134019.PDF (PDF) (170.17kB)
(dodano: 2016-10-20 13:33)

Podziękowania od Sekretarza Stanu

Podziękowania od SEKRETARZA STANU JERZEGO KWIECIŃSKIEGO

Projekt aktywizacyjny: „Bliżej rynku pracy”

Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza dorosłe, nieaktywne zawodowo osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkałe na terenie województwa Mazowieckiego do udziału w bezpłatnym projekcie „Bliżej rynku pracy” – współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Rekrutacja Uczestników do udziału w Projekcie będzie prowadzona cyklicznie:
a) w pierwszej edycji Projektu w okresie od 09.05.2016 r. do 30.11.2016 r.,
b) w drugiej edycji Projektu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.05.2017 r.

Harmonogram imprez

Pełny harmonogram imprez w listopadzie w MDK w Sulejówku

Wzloty i upadki Polski wczesnopiastowskiej

MDK Sulejówek zaprasza na Wykład Burmistrza Arkadiusza Śliwy oraz film dokumentalny, 13 listopada 2016 r. godz. 17.00

Czerwony Kapturek

MDK Sulejówek zaprasza dzieci na przedstawienie pt. Czerwony Kapturek, 20 listopada 2016 r. godz. 16.00

Korowód Kolędowy

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej we współpracy z Gminą Latowicz organizuje konkurs pod nazwą „Korowód Kolędowy”. Celem konkursu jest kultywowanie i zachowanie tradycji obrzędów kolędowych związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Konkurs, w swoim założeniu, ma być imprezą o charakterze integracyjnym, łączącą pokolenia w przekazywaniu tradycji kolędniczych.

Przerwa w dostawie wody

Sulejówek, dnia 08.11.2016 r.

KOMUNIKAT

MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
i KANALIZACJI W SULEJÓWKU

zawiadamia, iż w związku z pracami eksploatacyjnymi na na sieci wodociągowej

w dniu 14.11.2016 w godzinach 12.00- 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonach:

-          część miasta od torów w stronę południową (Ratajewo, Szkopówka, Wola Grzybowska, Stara Żurawka, Nowa Żurawka, centralna część Sulejówka pomiędzy ul. Dworcową, ul. Sobieskiego, ul. Piłsudskiego i ul. Przejazd),

-          część miasta na północ od torów pomiędzy ul. Kombatantów, ul. Okuniewską i ul. Fredry,

-          Osiedle przy pl. Czarnieckiego.

Zastępczy punkt poboru wody znajduje się przy

skwerze Pamięci na rogu ul. Reymonta i ul. Krasińskiego – zdrój.

Serdecznie przepraszamy mieszkańców Sulejówka za wszystkie utrudnienia wynikające z prowadzonych prac. Jednocześnie informujemy, że w przypadku stwierdzenia chwilowego pogorszenia się zabarwienia wody bezpośrednio po nawodnieniu prosimy o niekorzystanie z urządzeń pobierających wodę (pralki, zmywarki itp.) do chwili ustąpienia w/w zjawiska.

 

Dyrektor MZWiK w Sulejówku

 

Katarzyna Samburska

 

 • autor: MZWiK Sulejówek

60 Mistrzostwa Polski seniorów i seniorek w judo.

W sobotę i niedzielę (22-23.10.2016 r.) odbyły się 60 Mistrzostwa Polski seniorów i seniorek w judo. Bardzo dobrze spisała się młodziutka zawodniczka UKJ "AON Warszawa" Justyna Śliwa. W kategorii wagowej do 70 kg zdobyła brązowy medal. w drodze do medalu musiał stoczyć cztery walki z Karoliną Miler (AZS Gdańsk), Aleksandrą Grygiel (AZS-WSP i A Poznań), Barbarą Białas (Czarni Bytom) i Sandrą Lickun (AZS Uniwersytet Warszawski). W kategorii wagowej do 90 kg walczył ubiegłoroczny medalista w tej samej wadze Igor Dzierżanowski. Nie udało mu się powtórzyć osiągnięcia z 2015 i 2014 r.

Zdobył tym razem piąte miejsce. Trenerem Justyny i Igora jest mgr Cezary Majewski.

OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

Burmistrz Miasta Sulejówek zaprasza na OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO w sobotę, 19 listopada 2016, godz. 10.00.
Zespół Szkół Nr 2 z oddz. integr. Sulejówek, ul. Okuniewska 2.
WSTĘP WOLNY

Konkurs "EKO-SULEJÓWEK"

Niniejszym informujemy, że termin składania prac w konkursie ekologicznym w części A. Wykonanie makiety pn.: „Bioróżnorodność w Mieście Sulejówek – poznaj by zachować!” zostaje przedłużony do 12 grudnia do godz. 14.00.

 

Burmistrz Miasta Sulejówek zaprasza do udziału w konkursie uczniów sulejóweckich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz mieszkańców Sulejówka

II Jarmark Bożonarodzeniowy Sulejówek 2016

Przyjmujemy zgłoszenia na II Jarmark Bożonarodzeniowy Sulejówek 2016!
Po raz drugi w Sulejówku w dn. 18 grudnia br. zorganizowany zostanie Jarmark Bożonarodzeniowy. Zapraszamy wytwórców regionalnych wyrobów i przedmiotów użytkowych oraz artystycznych i naturalnych produktów spożywczych, a także sprzedawców asortymentu o charakterze świątecznym!
Chcesz wziąć udział w II Jarmarku Bożonarodzeniowym Sulejówek 2016? Wystarczy wypełnione zgłoszenie uczestnictwa przesłać drogą elektroniczną na adres arosa@umsulejowek.pl, drogą pocztową, faksem lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Sulejówek przy ul. Dworcowej 55 w terminie do 2.12.2016 r. Udział wystawców w Jarmarku jest bezpłatny.

FLORIANY

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów – FLORIANY. Głównym przesłaniem konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk i przeciwdziałania wykluczeniu.
Konkurs adresowany jest głównie do ochotniczych straży pożarnych, które wspólnie z samorządami, lokalnymi środowiskami, organizacjami, instytucjami oraz pracodawcami i przedsiębiorcami realizują rozmaite przedsięwzięcia oraz projekty służące mieszkańcom na terenie ich działania.
Wydarzeniu towarzyszyć będą warsztaty, szkolenia, panele dyskusyjne i konferencje.

Mamy Mistrzów Świata! Wielki sukces młodych sportowców

W dniach 25-30 października 2016 młodzi mieszkańcy Sulejówka i okolic, uczniowie sulejóweckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, członkowie Kadry Narodowej Kickboxingu WKA POLAND wzięli udział w Zunifikowanych Mistrzostwach Świata Sztuk Walk w Carrarze we Włoszech.

MISTRZOWIE ŚWIATA W SZTUKACH WALKI

Uprzejmie informujemy, że Mieszkańcy Sulejówka i okolic, na co dzień członkowie klubu sportowego Centrum Sztuk Walk TKD Wesoła oraz Klubu Sportów Walki „TAE" z Sulejówka wzięli udział w Zunifikowanych Mistrzostwach Świata Sztuk Walk, które odbyły się w dniach 25-30 października 2016 w Carrarze we Włoszech. Poniżej prezentujemy relacje z tego wydarzenia nadesłane przez oba Kluby a wszystkim młodym zwycięzcom gratulujemy sukcesów.

PARK KULTUROWY - Obwieszczenie

Na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.), Rada Miasta Sulejówek ogłasza o podjęciu prac nad utworzeniem parku kulturowego w mieście Sulejówek o nazwie „Śladami Twórców Niepodległej”.

Mikołaj

Miejski Dom Kultury w Sulejówku i Burmistrz Miasta Sulejówek zapraszają: MIKOŁAJ dla wszystkich dzieci z Sulejówka
4.12.2016 r., godz. 16.00
Szanowni Mieszkańcy,
bardzo serdecznie zapraszam do wspólnego złożenia kwiatów pod pomnikiem Marszałka w poniedziałek 5 grudnia br. o godz. 11.00 w 149. rocznicę urodzin Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

"STOP AGRESJI DROGOWEJ"

"STOP AGRESJI DROGOWEJ" - to nazwa otwartej w Komendzie Stołecznej Policji elektronicznej skrzynki pocztowej, służącej do przesyłania materiałów filmowych1 o ujawnionych naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami, dysponującymi tzw. "rejestratorami jazdy".

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta Sulejówek przypomina, iż odbiór odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielorodzinnej odbędzie się w dniu 06.12.2016 r. (wtorek).

Zgłoszenia prosimy kierować do zarządców -  najpóźniej 24h przed wywozem.

 • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

II Jarmark Bożonarodzeniowy Sulejówek 2016

Burmistrz Miasta Sulejówek zaprasza w niedzielę 18 grudnia 2016 r. w godz.10.00-17.00 na II Jarmark Bożonarodzeniowy Sulejówek 2016 ...

Koncert "Msza Góralska"

Zaproszenie na wykonanie "Mszy Góralskiej" Tadeusza Maklakiewicza. Koncert odbędzie się w kościele pw. Maryi Matki Kościoła w Sulejówku, o godz. 13.
Wstęp wolny.

Plan Imprez MDK

Plan Imprez MDK Sulejówek styczeń 2017

Oświadczenie Burmistrza Miasta

Szanowni Państwo,
zapraszam do przeczytania mojego oświadczenia dotyczącego konieczności wykonania przeze mnie Uchwały Rady Miasta z dnia 24 listopada 2016 r., w której Rada Miasta wezwała Burmistrza do wycofania skargi kasacyjnej do NSA na plan miejscowy z 2014 r. obejmujący prawie połowę powierzchni miasta.
Arkadiusz Śliwa
Burmistrz Miasta

„Czad i Ogień - obudź czujność”

W związku z kampanią społeczną pod nazwą „Czad i Ogień - obudź czujność” zwracam się do Państwa z prośbą o udostępnienie mieszkańcom informacji zawartych w piśmie mających na celu
poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu w tzw. okresie grzewczym ...

drukuj całą stronę

Aktualności

2018.02.15
Dni otwarte w naszych szkołach

Szanowni Rodzice dzieci w wieku 5, 6 i 7 lat, a także wszyscy zainteresowani.
Serdecznie zapraszamy Państwa na dni otwarte w naszych szkołach, które odbędą się w związku z rekrutacją do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych, w roku szkolnym 2018/2019.

2018.02.05
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK

... o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Żurawki cz. I, Żurawki cz. III wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 14 lutego do 6 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Sulejówek, ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej). Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 18.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Paderewskiego 29.

2018.01.31
Rekrutacja 2018/2019

Burmistrz Miasta informuje o terminach rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek na rok szkolny 2018/2019.

Galeria zdjęć

 • Willa "Dewajtis" Czesława i Apolonii Sandrów - obecnie budynek Urzędu Miasta Sulejówek
 • Milusin - Dworek Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Milusin - Dworek Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • "Kolejniak"
 • „Helin" - Fundacja Heleny i Ignacego Paderewskiego. Obecnie Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.