Urząd Miasta Sulejówek

sobota, 16.12.2017
Zdzisława, Adelajdy, Albiny
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Nawigacja

 • Inne
 • Dofinansowania

Treść strony

Dotacja do wymiany indywidualnych źródeł ciepła (kotłów)

UWAGA! ZMIANA TERMINU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

W związku z planowanym  w dniu 10 lutego br. zamknięciem naboru wniosków składanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego  w ramach Programu „OA-8 Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” informujemy, że zgłoszenia uczestnictwa udziału w tym programie  będą zbierane NAJPÓŹNIEJ DO 9 LUTEGO 2017R.

 

Dotacja  do  75  % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł dla ostatecznego odbiorcy korzyści tj. bezpośrednio korzystającego z udzielonego dofinansowania.

 

Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na:

 

·       -  modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą (kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym),

·        -  zastąpienie kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biomasą źródłem ciepła o  wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub ekogroszek)

UWAGA: Program nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo np. w domkach letniskowych oraz zadań polegających na montażu kominków

Do   kosztu   kwalifikowanego (wartości od której liczona jest dotacja)   zadania   zaliczamy koszt:

1. kotła (z elementami   dodatkowymi tj. zasobnikiem c.w.u., podajnikiem), koszt czujnika tlenku węgla (czadu).

2. Podatek VAT-  w  sytuacji,  gdy  stanowi  on  koszt ponoszony  na  realizację  zadania,  a  beneficjent  nie  ma  możliwości  jego  odliczenia  lub odzyskania na mocy odrębnych przepisów.

Koszty niekwalifikowane (koszty w 100% ponoszone przez beneficjenta) stanowią koszty w szczególności:

 1. koszty  przygotowania  dokumentacji  technicznej  stanowiącej  element  realizacji inwestycji;
 2. źródła ciepła;
 3. zakup  i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową,  instalacją  elektryczną  w  obrębie  kotłowni  oraz  zbiornikami na paliwo;
 4. wkład kominowy;
 5. roboty instalacyjne wewnątrz obiektów – modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.;
 6. koszt przyłącza do sieci;
 7. rozruch technologiczny instalacji i urządzeń;
 8. koszt nadzoru nad realizacją inwestycji.

   

Fundusz zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawianych ofert i umów z wykonawcami pod kątem  ich  zgodności  z  ofertami  rynkowymi. W  przypadku  rażąco  wysokich  kosztów kwalifikowanych, kwota przyznawanego dofinansowania może ulec zmniejszeniu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jedynie jednostki samorządu terytorialnego, dlatego Miasto Sulejówek  planuje złożyć wniosek o dofinansowanie, którym objęci zostaną wszyscy mieszkańcy, którzy złożą wypełnione zgłoszenie do dnia 9 lutego 2017 r.

Zgłoszenia należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sulejówek przy ul. Dworcowej 55.

Informacji udziela Referat Programowania i Realizacji Projektów, pokój 113 Budynek przy ul. Reymonta 43 bądź pod Tel. 22 76 06 242

drukuj (Dotacja do wymiany indywidualnych źródeł ciepła (kotłów))

« wstecz

Aktualności

2017.12.15
Planowane wyłączenia prądu

PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa informuje o planowanych wyłączeniach prądu SULEJÓWEK, 19 i 21 grudnia 2017 r. w godz. ...

2017.12.13
"Rozsądne ogrzewanie"

W związku z trwającym okresem grzewczym Burmistrz Miasta Sulejówek bardzo serdecznie zaprasza Mieszkańców na kolejne spotkanie pod hasłem "Rozsądne ogrzewanie", promujące czyste i ekonomiczne ogrzewanie naszych domów. Pokaz odbędzie się w sobotę 16 grudnia 2017 r. o godz. 11:00 na targowisku miejskim przy ul. Staszica 2.

2017.02.15
Informator - LUTY 2017 r.
Informacja dla Mieszkańców Sulejówka - LUTY 2017 r.

Galeria zdjęć

 • Willa "Dewajtis" Czesława i Apolonii Sandrów - obecnie budynek Urzędu Miasta Sulejówek
 • Ogród Pamięci Dzieci ofiar hitlerowskiego obozu Auschwitz - Birkenau
 • Dworek "Siedziba" Zofii i Jędrzeja Moraczewskich
 • "Otradno" - pierwszy dom Aleksandry i Józefa Piłsudskich
 • Willa "Dewajtis" Czesława i Apolonii Sandrów - obecnie budynek Urzędu Miasta Sulejówek
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.