Urząd Miasta Sulejówek

piątek, 23.02.2018
Izabeli, Damiana, Romany
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Nawigacja

Treść strony

Historia miasta - Kalendarium

Zarys historyczny miasta.

1526

Witacz1a.jpgW aktach wcielonej do Korony dzielnicy mazowieckiej wystąpiła wzmianka o wsi szlacheckiej Sulewo liczącej kilka chat i karczmę, stanowiącej własność cześnika czerskiego Stanisława Okunia, a położonej w parafii Długa Kościelna.

1538

Nowo założone miasto Okuniew stało się na 401 lat ośrodkiem administracyjnym dla pobliskiego Sulewa, występującego następnie pod nazwami Sulejewo, Sulyjewo, Sulejewek itp. Kolejnymi właścicielami dóbr okuniewskich byli Okuniowie, Powsinowie, Ciołkowie, Radzimińscy, Okęccy, Grzybowscy, Kliccy, Łubieńscy i Łopatinowie.

1630

Sulejewo wystąpiło jako płatnik dziesięciny w akcie erekcyjnym nowego kościoła pod wezwaniem św. Anny w Długiej Kościelnej.

1795

Po trzecim rozbiorze Sulejewo wraz z dobrami okuniewskimi trafiło do zaboru austriackiego. Granica tzw. Nowej Galicji z zaborem pruskim przebiegała bardzo blisko, komory celne znajdowały się w Okuniewie i Zielonej (obecnie osiedle w Warszawie - Wesołej).

1815

Sulejewo znalazło się w Królestwie Polskim. Liczyło wówczas 6 domów i 57 mieszkańców

1831

Między Okuniewem a Miłosną (obecnie osiedle Stara Miłosna w Warszawie - Wesołej) toczyły się krwawe walki Powstania Listopadowego, poprzedzające bitwę pod Olszynką Grochowską. Miasto Okuniew zostało ostrzelane przez korpus rosyjski i spłonęło.

1866Milosna_Barry_Kent.jpg

Otwarta została Warszawsko - Terespolska Droga Żelazna, ze stacją na wysokości Okuniewa, której spółka kolejowa nadała jednak nazwę Miłosna - od wsi przy Trakcie Brzeskim (obecnie osiedle Stara Miłosna w Warszawie - Wesołej). W następnych latach wokół stacji wyrosło osiedle pracowników kolei, zaczęła funkcjonować cegielnia oraz cechownia drewna, która dała nowej miejscowości nazwę Cechówka

1869

Okuniew został pozbawiony praw miejskich, w ramach carskich restrykcji po Powstaniu Styczniowym.

1898

Władze carskie utworzyły rembertowski poligon artyleryjski. W Sulejówku zaczęli osiedlać się rosyjscy oficerowie wraz z rodzinami.

1902

We wsi Żwir rozpoczęła działalność pierwsza na obecnym obszarze miasta szkoła, z językiem wykładowym rosyjskim

1910

Uruchomiony został przystanek kolejowy Sulejówek, dla potrzeb wojskowych oraz dla wygody coraz liczniej przybywających letników.

1918

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Cechówka i Sulejówek znalazły się w gminie Okuniew, w powiecie warszawskim. Sulejówek liczył wówczas 60 domów i 350 mieszkańców.

1920

Sierpniowa ofensywa bolszewicka zatrzymała się na linii rzeki Długiej. Krwawe walki toczyły się koło Okuniewa. Po drugiej stronie poligonu, 7 km od Sulejówka obrońcy stolicy stoczyli 14 sierpnia legendarny bój pod Ossowem.

1920

Dworek-Siedziba-J.Moraczews.jpgUruchomiona została szkoła w Cechówce.

1921

Aleksandra Szczerbińską - Piłsudska zakupiła w Sulejówku posesję z drewnianym domem, w sąsiedztwie dworku „Siedziba” Zofii i Jędrzeja Moraczewskich.

1923

Komitet Żołnierza Polskiego wzniósł na posesji pani Dworek-Milusin%20J.P_mini.jpgPiłsudskiej dworek „Milusin" dla Józefa Piłsudskiego, przekazany Wodzowi Naczelnemu 13 czerwca. W latach 1923-1926 Marszałek mieszkał w nim stale, a później systematycznie bywał.

1925

Założona została Ochotnicza Straż Pożarna w Cechówce.

1927

Wzniesiony został nowy budynek szkoły w Cechówce, która w roku 1933 otrzymała imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.

1930

Małżonkowie Helena i Ignacy Jan Paderewscy sfinansowali wzniesienie w Sulejówku przez Towarzystwo Pomocy dla Inteligencji budynku „Ognisko Helin", w którym obecnie mieści się ośrodek szkoleniowy MEN.

1932

W miejsce kilku mniejszych, uruchomiona została jedna większa szkoła w Sulejówku.

1936

Poświęcony został kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego w Cechówce.

1937

Linia kolejowa do Mińska Mazowieckiego została zelektryfikowana, a stacje i przystanki przebudowano. W Sulejówku wzniesiony został budynek szkoły - pomnika imienia Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

1939

Sulejówek rozstał się po 401 latach z administracyjną przynależnością do Okuniewa, uzyskując od l kwietnia status samodzielnej gminy w powiecie warszawskim. Obejmowała ona obszary dzisiejszych miast Sulejówek i Warszawa - Wesoła.

1939

Wkraczający 15 września oddział Wehrmachtu dokonał krwawej pacyfikacji Cechówki, mordując i paląc około 100 mieszkańców i uchodźców. W walkach obronnych zginęło także 29 polskich żołnierzy. Natomiast 27 września w budynku szkoły w Sulejówku gen. dyw. Tadeusz Kutrzeba parafował warunki kapitulacji Warszawy.

1940-44

Hitlerowcy zlokalizowali w Sulejówku szkołę Abwehry. Na terenie Cechówki i Sulejówka działał ruch oporu Armii Krajowej. Szczególne znaczenie miał wywiad oraz akcje dywersyjne na linii kolejowej. Nauczyciele prowadzili tajne nauczanie. Grupa młodzieży uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim. 31 lipca 1944 r. do Cechówki i Sulejówka wkroczyły wojska radzieckie.

1944

Uruchomione zostało gimnazjum w Sulejówku, przekształcone później w liceum.

1946

Nazwa wsi Żwir została zmieniona na Ratajewo, dla uczczenia pamięci zamieszkującego w niej przed wojną marszałka Sejmu Macieja Rataja, zamordowanego przez hitlerowców.

1952

WITPiS.jpgPo likwidacji powiatu warszawskiego gmina Sulejówek stała się dzielnicą miejsko-uzdrowiskowego powiatu Otwock.

1953

Na terenie poligonu zlokalizowany został Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, wraz z osiedlem mieszkaniowym.

1954

Cechówka przyjęła od stacji kolejowej jednolitą nazwę Miłosna.

1956

Po opuszczeniu dworku „Milusin" przez wojsko, zostało w nim urządzone przedszkole.

1958

Dzielnica Sulejówek stała się osiedlem w powiecie otwockim.

1961

Oddany został do użytku nowy budynek Liceum Ogólnokształcącego, które w roku 1984 otrzymało imię Ignacego Jana Paderewskiego.

1962

Osiedle Sulejówek otrzymało 18 lipca prawa miasta. Liczyło wówczas 13,5 tys. mieszkańców.

1966

Oddana została do użytku nowa szkoła w Miłośnie, która w roku 1986 otrzymała imię Janusza Korczaka.

1971

Oddana została do użytku nowa szkoła w Sulejówku imienia Stefana Czarnieckiego. Na granicy Miłosny i Sulejówka odsłonięty został pomnik ofiar zbrodni wojennej z 15 września 1939 r.

1975

Po reformie administracyjnej kraju miasto Sulejówek znalazło się w województwie stołecznym warszawskim.

1979

Rozpoczęła się trwająca łącznie około 10 lat budowa sieci gazowej, przy dużym zaangażowaniu organizacyjnym i finansowym mieszkańców miasta.

1982

Oddany został do użytku nowy budynek przedszkola w Miłośnie.

1983

Poświęcony został kościół parafialny pw. Maryi Matki Kościoła w Sulejówku, w którym od roku 1998 znajduje się sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Przyjęty został pierwszy herb miasta.

1990

Oddana została do użytku przychodnia zdrowia w Miłośnie. Odsłonięty został pomnik mieszkańców Miłosny i Sulejówka, poległych w szeregach Harcerskiego Batalionu AK „Zośka".

15 sierpnia w święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny utworzony został Ogród Pamięci Dzieci Narodzonych i Zgładzonych w hitlerowskim obozie Auschwitz-Birkenau, Ogród powstał z potrzeby serca Aliny Nowak-Aprile, która całkowicie sfinansowała swoją inicjatywę. Urządzony został na terenie udostępnionym przez Księży Marianów w Sulejówku Ratajewie.

1991

Oddany został po remoncie budynek szkoły w Miłośnie, noszącej od 1933 roku (z przerwą) imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. W następnych latach szkoła została znacznie rozbudowana.

1994

Oddana została do użytku automatyczna centrala telefoniczna, zastępująca funkcjonującą od czasów przedwojennych centralę ręczną.

1996

Oddane zostały do użytku stacja uzdatniania wody i oczyszczalnia ścieków, co umożliwiło rozpoczęcie budowy miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

1998

Oddany został do użytku nowy budynek szkoły w Sulejówku, noszącej od roku 1937 (z przerwą) imię Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

1999

Po reformie administracyjnej kraju miasto Sulejówek znalazło się w województwie mazowieckim. Nastąpiła reorganizacja szkolnictwa utworzone zostały dwa gimnazja publiczne i jedno prywatne.

2000

Rok jubileuszowy mieszkańcy Sulejówka upamiętnili przyjęciem nowych symboli miasta - flagi, godła, herbu, sztandaru, pieczęci i hejnału. Dworek „Milusin" został zwrócony rodzinie Piłsudskich w celu utworzenia Muzeum Rodzinnego Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Przedszkole zostało przeniesione do wzniesionego w roku 1937, a obecnie rozbudowanego budynku szkoły - pomnika.

2004

Podpisanie umowy o partnerskiej współpracy z Viimsi w Estonii. Przywrócenie Policji w Sulejówku.

2006

Podpisanie karty przyjaźni miast bliźniaczych z Bourg-la-Reine we Francji. Przekazanie Fundacji Rodziny Marszałka Piłsudskiego nieruchomości należących do Rodziny Marszałka.

2008

Podpisanie umowy o partnerskiej współpracy z Yalvac w Turcji.

13 czerwca w dniu święta Miasta (85 lat po przekazaniu Marszałkowi kluczy do „Milusina”) Zebrani przed „Milusinem” goście i Mieszkańcy Sulejówka byli świadkami symbolicznej ceremonii wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę pomnika Marszałka. Podpis na akcie złożyła córka Marszałka – Pani Jadwiga Jaraczewska Piłsudska, akt został umieszczony w „łusce”, a następnie wmurowany. W wydarzeniach uczestniczył Bronisław Komorowski – ówcześnie Marszałek Sejmu RP.http://www.archiwum.sulejowek.pl/upload/MILUSIN3.jpg

Idea wzniesienia pomnika Marszałka zrodziła się w 2002 r. w Towarzystwie Przyjaciół Sulejówka, została podjęta przez Burmistrza z poparciem Rady Miasta i Mieszkańców.

10 listopada w przeddzień 90 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, podpisano w obecności ostatniego prezydenta RP na uchodźctwie - Ryszarda Kaczorowskiego – akt powołania Muzeum Marszałka Piłsudskiego. Akt podpisany został przez panią Jadwigę Jaraczewską Piłsudską i ministra Bogdana Zdrojewskiego.

2009

20 maja odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej, poświęconej Marianowi Jonkajtysowi w 78 rocznicę jego urodzin. Kamień usytuowany został przy Zespole Szkół nr 1 w parku Jego imienia, w pobliżu miejsca zamieszkania tego bohaterskiego Sybiraka  i wielkiego artysty.

11 listopada – uroczyste przekazanie Fundacji Rodziny Marszałka Piłsudskiego symbolicznych kluczy od pierwszego domu rodziny Piłsudskich w Sulejówku – Willi Otradno (potocznie zwanej „Drewniakiem”), stało się to możliwe dzięki wybudowaniu na terenie miasta nowego budynku komunalnego i  wyprowadzeniu do niego lokatorów „Drewniaka”.

2010

16 lutego - w pierwszą rocznicę śmierci druha Stanisława Sieradzkiego  „Śwista”, upamiętniono bohatera Powstania Warszawskiego, nadając rondu położonemu u zbiegu ulic Narutowicza, Głowackiego, Solskiego i Wilsona Jego imię.

13 czerwca - uroczyste odsłonięcie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w scenerii rodzinnej. Rzeźba nosi nazwę "Lekcja historii". Link do video relacji z uroczystości: http://www.archiwum.sulejowek.pl/%5Eid=1&n_id=737/default.htm.htm

31 sierpnia – Wojskowa Agencja Mieszkaniowa przekazuje na rzecz Miasta Sulejówek nieruchomość przy ulicy Okuniewskiej o powierzchni 7,15 ha, na której planowana jest budowa drugiej stacji uzdatniania wody.

12 września – rozegrano pierwszy meczhttp://www.sulejowek.pl/grafika,61,stadion-miejski-w-sulejowku.jpg
piłkarski – ogólnopolski wielki finał Coca-Cola Cup na nowoczesnym, wybudowanym  na terenie dawnego stadionu MLKS Victoria - Stadionie Miejskim.
(Oficjalne otwarcie stadionu – 8.X.2010)

12 listopada – zostaje oddany do użytku nowy budynek miejskiej przychodni zdrowia w Sulejówku. Przychodnia Miejska
nr 1 zostaje przeprowadzona z zabytkowej Willi Bzów do nowo wybudowanego budynku mieszczącego się przy ul. Idzikowskiego 7B.

2011

2 kwietnia nastąpiło uroczyste nadanie rondu znajdującemu się u zbiegu ulic Dworcowej, Dzielnej, Przejazd i Kolejowej nazwy Rondo Jana Pawła II.

2012http://nowydzwon.pl/galeria/20120608_1339183055_96221.jpg

23 lutego – został powołany Uchwałą Rady Miasta Miejski Dom Kultury w Sulejówku.

W czerwcu, w ramach organizowanych przez Polskę i Ukrainę Mistrzostw Europy w piłce nożnej „EURO 2012”, stadion miejski w Sulejówku otrzymał status Centrum Treningowego drużyny Federacji Rosyjskiej. Rosyjscy piłkarze odbyli na obiekcie kilka treningów, w tym jeden otwarty dla publiczności.

20 września – oficjalne przecięcie wstęgi - otwarcie Miejskiego Domu Kultury w Sulejówku, pierwsze zajęcia odbywają się 1 października.http://www.sulejowek.pl/grafika,851,-.jpg

13 kwietnia – w  Kościele pw. Maryi Matki Kościoła w Sulejówka nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej 96 pielgrzymom, którzy zginęli  w drodze do Katynia dnia 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie smoleńskiej (wśród nich Prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką oraz Prezydent Ryszard Kaczorowski – zasłużony dla Miasta Sulejówek)

2013 grafika,1347,-.jpg

19 sierpnia  – uroczyste odsłonięcie odnowionego Ogrodu  Pamięci  Dzieci Narodzonych i Zgładzonych w hitlerowskim obozie Auschwitz-Birkenau , Ogród odnowiony  został dzięki  staraniom  mieszkańców i władz Sulejówka,  z pomocą sponsorów,  z  inicjatywy  Miejskiego Komitetu  Ochrony  Pamięci  Walk  i  Męczeństwa.

26 października  – nastąpiło uroczyste wmurowanie Aktu Erekcyjnego pod budowę nowego Miejskiego Przedszkola nr 2 w Sulejówku Miłośnie.

drukuj całą stronę

Aktualności

2018.02.15
Dni otwarte w naszych szkołach

Szanowni Rodzice dzieci w wieku 5, 6 i 7 lat, a także wszyscy zainteresowani.
Serdecznie zapraszamy Państwa na dni otwarte w naszych szkołach, które odbędą się w związku z rekrutacją do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych, w roku szkolnym 2018/2019.

2018.02.05
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK

... o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Żurawki cz. I, Żurawki cz. III wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 14 lutego do 6 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Sulejówek, ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej). Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 18.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Paderewskiego 29.

2018.01.31
Rekrutacja 2018/2019

Burmistrz Miasta informuje o terminach rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek na rok szkolny 2018/2019.

Galeria zdjęć

  • Pomnik Ofiar II wojny światowej
  • Milusin - Dworek Marszałka Józefa Piłsudskiego
  • Pomnik Współtwórców Polski Niepodległej i Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego
  • Dworek "Siedziba" Zofii i Jędrzeja Moraczewskich
  • W hołdzie Sybirakom i artyście Marianowi Jonkajtysowi
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.